Terms

TERMS & CONDITIONS

Als klant bij Calculated Nutrition gaat u akkoord met volgende algemene voorwaarden:

Gelieve deze aandachtig te lezen. Door onze website te gebruiken en een bestelling bij ons te plaatsen wordt u geacht deze algemene voorwaarden, privacy en cookie policy te aanvaarden.
Calculated Nutrition behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen, gelieve ze dus te controleren alvorens u een bestelling plaatst.

A. BEDRIJFSINFORMATIE
Calculated Nutrition
Wullaert Nikolai
Spellewerkstraat 104
9030 Mariakerke

BTW: BE0672.732.018
E-Mail: info@calculatednutrition.be
www.calculatednutrition.be
www.calculatednutrition.nl

B. BESTELLING
De bestelling wordt geplaatst via onze website www.calculatednutrition.be of www.calculatednutrition.nl .
Gelieve ruim op voorhand te bestellen. Daar wij enkel met de beste natuurlijke producten werken en het marktaanbod hiervan sterk varieert hanteren wij volgende bestellingsdeadline: Zondag voor 17u bestellen is levering op woensdag, woensdag voor 17u bestellen is levering vrijdag.
Enkel klanten uit BeNeLux kunnen bestellen bij ons.
Enkel na ontvangst van een bevestigingsmail is de verkoop afgesloten. Wanneer er door technologische reden geen bevestigingsmail werd ontvangen binnen het uur, gelieve contact op te nemen met onze klantendienst info@calculatednutrition.be . Het niet ontvangen van een bevestiging geldt niet als reden om de verkoop te verbreken.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle informatie m.b.t. de bestelling en levering na te kijken op correctheid.

C. ANNULATIE – HERROEPINGSRECHT
Een annulering moet minimum 2 dagen voor de eerste leveringsdag per mail aan info@calculatednutrition.be worden doorgegeven. Bij laattijdige annulering blijft het volledige bedrag van de bestelling verschuldigd. Bij tijdige annulatie betalen wij het volledige bedrag van de bestelling terug of reserveren we dit bedrag voor een nieuwe bestelling.
Wijzigingen aan een bestelling zoals latere leveringsdag, wijziging van samenstelling pakket wordt beschouwd als een annulatie.
Omdat wij verse maaltijden leveren met een beperkte houdbaarheid, is er geen herroepingsrecht van toepassing zoals wettelijk bepaald.

D. PRIJS
Alle aangeduide prijzen zijn inclusief BTW. Indien leveringskosten en/of administratiekosten worden aangerekend, dan worden die apart vermeld. Alle maaltijdprijzen zijn per gerecht, per persoon. Bestellingen boven de 50 EURO of anders vermeld worden gratis geleverd.

E. BETALING
De betaling gebeurt onmiddellijk bij de bestelling. Er kan alleen betaald worden met de bij de bestelling aangegeven betaalwijzen. Wanneer achteraf blijkt dat een bedrag niet kon worden geïnd, dan zal het bedrag opgevraagd worden per mail en zal er 5 euro administratiekosten aangerekend worden.

F. LEVERING
De leveringen vinden plaats op de gekozen leveringsdag tussen 8u en 22u in BENELUX, tenzij anders bepaald bij de bestelling. Onze leveringen gebeuren op het door u opgegeven leveringsadres en er wordt rekening gehouden met uw instructies ingeval u eventueel afwezig bent. Vb levering op het werk, familie, buren, aan de deur, op terras… Gelieve dit dan ook extra te vermelden bij opmerkingen.
Wij zijn niet verantwoordelijk indien een levering volgens uw instructies onbeheerd aan uw deur of op een andere plek werd geleverd, beschadigd, verloren of gestolen wordt.
Als we niet in staat zijn om uw levering uit te voeren of als de levering door overmacht (weer, staking, motorpech, verkeersproblemen, in gebreke blijven van leveranciers) dan zijn wij niet aansprakelijk voor het eventuele verlies of ongemak.
Wanneer een pakket niet kon worden geleverd door omstandigheden, dan wordt dit geschonken aan de voedselbanken. Daar wij verse voeding leveren kan het geen 2de maal worden aangeboden.
Wijziging van leveringsadres moet doorgegeven worden binnen de besteltermijn.

G. GARANTIE – TERUGBETALINGEN
Gelieve uw pakket zo snel mogelijk te controleren en ons onmiddellijk (ten laatste de volgende dag) op de hoogte te brengen mocht er iets niet in orde zijn met de bestelling. Dit kan per mail naar info@calculatednutrition.be of via de contactmogelijkheden op onze website. Nadien vervangt elk recht op vervanging of compensatie.
Bij schade of gebreken aan de geleverde maaltijden, zijn de wettelijke garantierechten van toepassing.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de geleverde goederen.

H. VOEDSELAGENTSCHAP
Calculated Nutrition voldoet aan de bepalingen van het Federaal voedselagentschap. (FAVV)

I. VOEDINGS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE
De maaltijden en dranken moeten tot op het ogenblik van verbruik bewaard worden op een temperatuur van max 4°C. De uiterste verbruiksdata die zijn aangeduid op de verpakking moeten worden gerespecteerd.
Onze maaltijden kunnen voor sommige personen niet geschikt zijn. Gelieve uw arts, diëtist of naturopaat te vragen om advies hierover.

Allergenen – diëten
Gelieve steeds te vermelden bij de bestelling. Wij zullen misschien in staat zijn om geheel of gedeeltelijk aan uw eisen te voldoen. Dit bekijken we geval per geval. Indien wij niet kunnen voldoen, betalen wij uw bestelling terug. Wij gaan niet akkoord met het leveren van onze diensten aan personen met een allergie die kan resulteren in anafylactische shock of diabetici die afhankelijk zijn van insuline.
Tenzij anders over gekomen.

Let op! Hou er wel rekening mee dat onze maaltijden vervaardigd worden in een werkplaats waar ook andere producten worden vervaardigd. Hierdoor kunnen sporen van schaaldieren,eieren, vis of producten van vis, aardnoten, soja, noten, sesamzaad aanwezig zijn in onze producten.
De info die we publiceren op onze website of via andere media gaat over gezondheid en voeding in het algemeen. Het gaat hier niet om medische informatie.
Specifieke vereisten of het bereiken van bepaalde doelstellingen op het vlak van gezondheid of een dieet kunnen door ons niet worden gegarandeerd.

J. WEBSITE
De toegang tot de website kan occasioneel beperkt worden om herstellingen, onderhoud of wijzigingen mogelijk te maken. Calculated Nutrition kan niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. We gaan de toegang tot de website steeds zo snel mogelijk herstellen. Bij onbeschikbaarheid van de website, blijven onze normale bestel- en annuleringstermijnen van kracht.

Wij streven naar een zo perfect mogelijke service, maar wij kunnen niet garanderen dat onze website diensten volledig foutloos zijn. Indien u een fout opmerkt op onze website, gelieve dit dan per kerende te laten weten aan info@calculatednutrition.be. Wij proberen dit dan zo snel mogelijk recht te zetten.

Wij proberen zo volledig en correct mogelijk te zijn wat de informatieverstrekking betreft op onze website of andere media, maar we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld mocht dit niet het geval zijn. Zonder afbreuk aan uw rechten te doen, behouden wij ons het recht om alle onvolledigheden /fouten te corrigeren en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze onvolledigheden /fouten of voor het gebruik van dergelijke informatie.

K. PRIVACY
Wij vinden de privacy van de klant heel belangrijk. Wij zullen dan ook uw gegevens enkel gebruiken voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Ze zullen bewaard worden gedurende een periode die nodig is om te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Onder onze dienstverlening verstaan wij klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, marketing en de gepersonaliseerde reclame.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
Wij respecteren strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

L. COOKIES
Calculated Nutrition maakt gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine data-of tekstbestanden die die op je computer of je mobiele apparaat worden geïnstalleerd als je een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben.
Calculated Nutrition maakt gebruik van functionaliteits- en tracking cookies. Functionaliteitscookies vergemakkelijken het websitebezoek en maken voor jou het surfen aangenamer. Die cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat een website of een applicatie zich bepaalde voorkeuren kan herinneren zoals taal, lay-out of kleuren. Tracking cookies worden gebruikt om het surfgedrag van websitegebruikers op meerdere, verschillende websites te traceren om gedragingen of informatie te verzamelen op de bezochte websites.

Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden bij het plaatsen van uw bestelling. Gelieve dan contact met ons op te nemen, zodat wij toch nog uw bestelling kunnen uitvoeren. (info@calculatednutrition.be)
Door Calculated Nutrition gebruikte cookies. Google analytics voor het bijhouden van statistieken en bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering van diensten en online portalen.

M. INTELLECTUELE EIGENDOM
De inhoud van deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, beeldmateriaal en informatie) is beschermd door copyright en andere van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten. Er mag niets van het materiaal of de inhoud van de website gereproduceerd, veranderd, gekopieerd, gedistribueerd of voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming. Als een onderdeel van deze website wordt gebruikt zonder onze toelating zullen wij onze intellectuele eigendomsrechten uitoefenen. Onze namen en logo’s zijn beschermd. Het gebruik ervan is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming.

N. TOEPASBAAR RECHT – GESCHILLEN
Het Belgisch recht is van toepassing voor overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben. In geval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken te Gent bevoegd.
Bij eventuele geschillen kan gebruik gemaakt worden van het nieuwe Europese online platform voor buitengerechterlijke regeling van consumptiegeschillen. http://ec.europa.eu/odr
Indien één van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit op geen enkele wijze de rechtsgeldigheid en de toepasbaarheid van de overige algemene voorwaarden aantasten.